historisk bakgrunn

I tidligere tider hilste en kirsebærallé velkommen fra hageporten i øst.

Alléen ble rekonstruert i 2015.

Fornemme trappeganger førte ned mot hagens sentrale del. Den majestetiske trappen mottar fremdeles gjestene.

Historisk bakgrunn

Lindehagen ble anlagt på begynnelsen av 1900-tallet, som et parkhageanlegg på 15 mål i tilknytning til feriehuset "Villa Cleveland" på Nesodden.

  • To båtlass med jord ble hentet fra Holland til Bomansvik brygge og fraktet opp de bratte bakkene til Villa Cleveland for å danne platået fontenen skulle anlegges på.


  • Hageanlegget antok en symmetrisk utforming med elementer inspirert av kontinentale lysthager. Støttemurer formet ulike nivåer, lindeallé og kirsebærallé ble anlagt mot huset fra sydlig og østlig adkomst, og kryssende hageganger og buktende stier fører deg fremdeles mellom de historiske hageelementene som lysthus, fontene, trappeganger og frukthageområder.


  • I førkrigstiden var tre gartnere ansatt på fulltid for å holde hagens prakt ved like. Frukt fra hagen ble årlig levert til Slottet.


  • Filmen "Krystallandet" om Edvard Munch viser opptak filmet i Lindehagen.Madeleine von Essens stilhistoriske vurdering:LINDEHAGEN, org.nr: 912172775

Camilla Levin-Erichsen,

Loftuveien 30, 1450 Nesoddtangen

Tlf: 95877704

camilla@lindehagen.no


Copyright © All Rights Reserved